บัตร (๓) (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)

บัตร (๓)

          คำว่า บัตร นอกจากจะหมายถึงเอกสารรับรองหรือแสดงคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิของบุคคลในลักษณะต่าง ๆ แล้ว คำว่า บัตร ยังใช้เรียกแผ่นเอกสารที่ใช้ในกิจการต่าง ๆ อีกหลายคำ เช่น นามบัตร เป็นแผ่นเอกสารเล็ก ๆ ที่มีชื่อนามสกุลและที่อยู่ของเจ้าของบัตร เพื่อใช้ในการแนะนำตน เป็นต้น. บัตรอวยพรเป็นเอกสารที่ใช้เขียนคำอวยพรแก่ผู้รับในโอกาสต่าง ๆ เช่น อวยพรวันเกิด อวยพรวันมาฆบูชา อวยพรวันแต่งงาน อวยพรวันขึ้นปีใหม่ มักใช้เอกสารที่มีรูปภาพประกอบให้งดงาม. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัตรสมนาคุณลูกค้าที่ร้านค้าออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า บัตรจอดรถซึ่งเป็นเอกสารแสดงความเป็นผู้นำรถเข้าจอดในที่ที่กำหนด. บัตรสนเท่ห์ เป็นคำเรียกจดหมายที่ไม่ลงชื่อผู้ส่งหรือลงชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริง มักเป็นจดหมายกล่าวโทษหรือตำหนิติเตียนผู้อื่น.  นอกจากนี้ ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ ปัจจุบันเรียกว่า บัตรเข้าชมภาพยนตร์ ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ม้าอารี (๒๐ กันยายน ๒๕๕๔)

ม้าอารี

          ม้าอารี เป็นคำเปรียบคนที่ใจดีเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น บางครั้งอาจเดือดร้อนเพราะถูกผู้ที่เห็นแก่ได้ เอาเปรียบและเบียดเบียน

          คำกล่าวนี้มาจากนิทานเรื่อง ม้าอารี ความว่า ชาวนาผู้หนึ่งเลี้ยงม้าและวัวไว้อย่างละตัว เลี้ยงม้าไว้ในคอกที่มีหลังคา แต่เลี้ยงวัวไว้ในที่โล่ง เมื่อฝนตกวัววิ่งมาขออาศัยหลบฝนกับม้า แรก ๆ ก็ขอเพียงยื่นหัวเข้าไปหลบฝน  ต่อมาก็ขอขยับตัวเข้าไปทีละน้อย จนเบียดเข้าไปอยู่ในคอกม้าทั้งตัว ทำให้ม้าหลุดออกไปจากคอก คนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองต้องเดือดร้อน จึงเปรียบได้กับม้าอารีในนิทานเรื่องนี้

          คำว่า อารี เป็นคำกริยา หมายความว่า เอื้อเฟื้อ มีใจเผื่อแผ่ ปัจจุบันไม่นิยมใช้คำว่า อารี แต่ลำพัง มักจะใช้ว่า อารีอารอบ หรือ โอบอ้อมอารี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

เว็บบอร์ด (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

เว็บบอร์ด

          เว็บบอร์ด มาจากคำภาษาอังกฤษว่า w-e-b-b-o-a-r-d คำนี้มีศัพท์บัญญัติว่า กระดานสนทนา  หมายถึง ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความแจ้งข่าวสาร ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ใช้เว็บบอร์ดด้วยกันได้.  ทุกคนสามารถอ่านข้อความต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดได้ แต่ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บบอร์ดนั้น ๆ.  เว็บบอร์ดอาจจะแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น การเมือง ภาพยนตร์ ดนตรี งานอดิเรก  สมาชิกของเว็บบอร์ดสามารถตั้งหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เรียกว่า กระทู้ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านหรือแสดงความคิดเห็นได้  นอกจากนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บลบกระทู้นั้นทิ้งได้ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.