แถลงการณ์ (๖ กันยายน ๒๕๕๔)

แถลงการณ์

          คำว่า แถลงการณ์ ประกอบด้วย แถลง กับ การณ์. แถลง หมายถึง บอก เล่า แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ. การณ์ หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง. แถลงการณ์ หมายถึง คำประกาศ หรือคำอธิบายเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ  เช่น  นักวิชาการ ๗๖ สถาบันทั่วประเทศร่วมกันลงลายมือชื่อในแถลงการณ์ คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ และโรงแยก ก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดสงขลา.   จีนและรัสเซียร่วมกันออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนต่อต้านสหรัฐอย่างชัดเจนในการแทรกแซงกิจการภายในของทั้งสองประเทศ.  องค์กรอนุรักษ์ท้องถิ่นออกแถลงการณ์ประท้วงการจัดขบวนคาราวานบุกห้วยขาแข้ง.  แถลงการณ์ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ระบุว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะมีบทบัญญัติรับรองเสรีภาพของประชาชน และสื่อมวลชนไว้อย่างชัดเจน แต่ผู้มีอำนาจของรัฐบางคนก็ยังคุกคามสื่ออยู่บ่อยครั้ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

วิกิพีเดีย (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

วิกิพีเดีย

          วิกิพีเดีย มาจากคำภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยคำว่า wiki กับ  pedia.  คำว่า Wiki เป็นคำในภาษาฮาวาย แปลว่า รวดเร็ว  ส่วนคำว่า pedia มาจากส่วนท้ายของคำว่า encyclopedia ซึ่งแปลว่า สารานุกรม.  วิกิพีเดีย เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากโครงการสารานุกรมหลายภาษาซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกช่วยกันเขียนคำอธิบาย

          โครงการวิกิพีเดียเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้สนับสนุนโครงการนี้ คือ มูลนิธิวิกิมีเดีย (Wikimedia Foundation) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างส่งข้อความอธิบายความรู้เข้ามารวบรวมไว้ โดยที่ผู้ใช้รายอื่น ๆ สามารถเข้ามาศึกษาและปรับปรุงแก้ไขได้ ในปัจจุบันนี้มีบทความที่ให้ความรู้ต่าง ๆ นับล้านเรื่อง ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลซึ่งให้ความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าวิกิพีเดียจะมีข้อดีตรงที่ผู้ใช้สามารถค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสีย คือ ความรู้ที่ได้อาจจะมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง การอ้างอิงความรู้จากวิกิพีเดียจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

มดแดงแฝงพวงมะม่วง (๑๖ กันยายน ๒๕๕๔)

มดแดงแฝงพวงมะม่วง

          มดแดงแฝงพวงมะม่วง เป็นสำนวน หมายถึง ผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงและไปคอยเอาอกเอาใจ โดยที่ผู้หญิงไม่รักตอบ.  มดแดงแฝงพวงมะม่วง ปรากฏในบทกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา ว่า “เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอม   เที่ยวไต่ตอมเต็มอยู่ไม่รู้รส”  มดแดงนั้นมักจะสร้างรังอยู่บนต้นมะม่วง  คนที่ขึ้นต้นมะม่วงไปเก็บลูกมะม่วงจะถูกมดแดงกัด ทำให้รู้สึกคล้ายกับว่า มดแดงคอยดูแลปกป้องลูกมะม่วง  แต่มดแดงก็ไม่ได้กินมะม่วง ไม่รู้รสหวานของมะม่วง. คำว่า แฝง มีความหมายว่า แอบอยู่ เวลาปรกติเราอาจจะมองไม่เห็นมดแดง แต่พอขึ้นไปจะเก็บมะม่วง มดแดงก็จะออกมาจากรัง หรือออกจากที่หลบตัวอยู่ เปรียบว่าราวกับแอบซ่อนตัวอยู่ในพวงมะม่วง ด้วยลักษณะของมดแดงบนต้นมะม่วงนี้  คนไทยจึงเปรียบผู้ชายที่หลงรักผู้หญิง แต่ไม่มีทางที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นคนรักหรือเป็นภรรยาว่า เป็นมดแดง หรือ มดแดงแฝงพวงมะม่วง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

ทวิตเตอร์ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ทวิตเตอร์

          ทวิตเตอร์ เป็นเว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Twitterทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่ง  เริ่มให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  บุคคลทั่วไปสามารถอ่านข้อความที่เขียนไว้ในทวิตเตอร์ได้ แต่ถ้าจะเขียนหรือส่งข้อความใด ๆ ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยกรอกชื่อผู้ใช้ อีเมล และรหัสผ่าน  ผู้ส่งข้อความสามารถจำกัดให้ผู้อ่านอยู่ในกลุ่มของตนได้  ข้อความที่ส่งในทวิตเตอร์เป็นข้อความสั้น ๆ ที่มีความยาวไม่เกิน ๑๔๐ ตัวอักขระ.  ข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้าประวัติของผู้ลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์ทวิตเตอร์  สมาชิกทวิตเตอร์สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ตามอ่านข้อความของผู้อื่นได้ ผู้ตามอ่านและแสดงความเห็นตอบข้อความของผู้อื่นเรียกว่า “follower” หรือ “ผู้ติดตาม”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.