คาราวาน (๙ สิงหาคม ๒๕๕๐)

คาราวาน

          คาราวาน หมายถึง หมู่คนหรือขบวนยานพาหนะที่เดินทางไกลร่วมกันไป เช่น ในสมัยโบราณ ชาวอเมริกันที่ไปเสี่ยงโชคทางตะวันตกของอเมริกามักจะแต่งกองคาราวานเดินทางไป.   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดนำเที่ยวในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน โดยให้ผู้ร่วมขบวนขับรถส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน เรียกว่า การท่องเที่ยวแบบคาราวาน.

          คำว่า คาราวาน เป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียว่า karwān (อ่านว่า การฺวาน) หมายถึง กองอูฐ หรือขบวนพ่อค้าที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัย คำเปอร์เซียคำนี้ได้แพร่ไปทางตะวันตก ปรากฏในภาษาอังกฤษเป็นคำว่า caravan (อ่านว่า แค-ระ-แวน) สะกด c-a-r-a-v-a-n และเข้ามาในภาษาไทยเป็นคำว่า คาราวาน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กระบวนการ กับ ขบวนการ (๘ สิงหาคม ๒๕๕๐)

กระบวนการ กับ ขบวนการ

          กระบวนการ กับ ขบวนการ มีรูปและความหมายใกล้เคียงกัน แต่ใช้ต่างกัน

          กระบวนการ ใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า process (อ่านว่า โพฺร-เสส) สะกด p-r-o-c-e-ดับเบิ้ลเอส หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบ ตามธรรมชาติ เช่น กระบวนการทางเคมีของสารต่าง ๆ. กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ระเหยเป็นไอ เป็นเมฆ แล้วตกลงมาเป็นฝนบนพื้นดิน.

          ส่วน ขบวนการ ใช้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดมุ่งหมายของตน  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า movement (อ่านว่า มู้ฟ-เม้นต์) สะกด m-o-v-e-m-e-n-t เช่น ขบวนการต่อต้านสินค้าต่างชาติ. ขบวนการกู้ชาติ. ขบวนการฟื้นฟูค่านิยมตามวัฒนธรรมไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.