ลานบิน (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ลานบิน

          ลานบิน เดิมหมายถึง สนามบินซึ่งมีแต่ลานโล่งกว้างสำหรับเครื่องบินบินขึ้นลงและจอด ต่อมาลานบินมีความหมายแคบลง หมายถึง ส่วนหนึ่งของสนามบินที่เป็นลานโล่ง ไม่รวมอาคารผู้โดยสารและหอบังคับการ  เช่น ลานบินของสนามบินสุวรรณภูมิกว้างมาก.  ลานบินของสนามบินดอนเมืองถูกน้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ แต่ขณะนี้ได้ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถให้เครื่องบินจอดและขึ้นลงได้ตามปรกติ.  เมื่อเป็นความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง ทรงผมของผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นเกรียน และตัดข้างบนราบเสมอกัน เช่น นักเรียนชายคนนั้นถูกครูฝ่ายปกครองตักเตือนว่าผมยาวเกินไป เขาจึงไปตัดผมทรงลานบิน  นอกจากนี้ยังปรากฏในสำนวน หาลานบินลงไม่ได้ หมายถึง หาตำแหน่งหน้าที่การงานที่ว่างหรือเหมาะสมไม่ได้ เช่น เจ้านายเห็นว่าเขาทำงานดี แต่หาลานบินให้ลงไม่ได้  เพราะยังไม่มีตำแหน่ง.  หรือหมายถึง หาคำพูดมาใช้เพื่อจบการพูดไม่ได้ เช่น  เขาขึ้นไปพูดอวยพร แต่พูดนอกเรื่องไปมากจนหาลานบินลงไม่ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.