ตะโพก หรือ สะโพก (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐)

ตะโพก หรือ สะโพก

          ตะโพก หรือ สะโพก เป็นคำเรียกส่วนของร่ายกายด้านข้างและด้านหลังตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงโคนขา เป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อหุ้มอยู่ ตะโพกของผู้หญิงมักจะมีส่วนกว้างออกมากกว่าตะโพกของผู้ชาย จึงมีคำอธิบายตะโพกของผู้หญิงหลายคำ เช่น ตะโพกผาย. ตะโพกกลม. ตะโพกสุดเสียงสังข์.  คำว่า ตะโพก เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่า ตฺรโพก (อ่านว่า ตฺรอ-โป๊ก) ในภาษาไทยตัดเสียงควบในพยางค์แรกออก จึงเป็นคำว่า ตะโพก และเพี้ยนเสียงไปเป็นคำว่า สะโพก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ทุกเมื่อ-ทุกเมื่อเชื่อวัน (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐)

ทุกเมื่อ-ทุกเมื่อเชื่อวัน

          คำว่า เมื่อ หมายถึง ครั้ง คราว ขณะ ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์และเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว เช่น คุณแม่เป็นลมเมื่อคืนนี้. หรือใช้บอกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น คุณแม่เป็นลมเมื่ออ่านจดหมายจบ.

          ทุกเมื่อ หมายถึง ทุกขณะ ทุกเวลา ตลอดเวลา เสมอ เช่น บ้านนี้ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ. ฉันจะให้กุญแจเธอไว้ เธอมาใช้ห้องนี้ได้ทุกเมื่อ.

         ถ้าใช้ว่า ทุกเมื่อเชื่อวัน หมายความว่า ตลอดไป ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น ตลอดเวลาอันยาวนาน เช่น กระแสน้ำเซาะตลิ่งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐

 

คาราวาน (๙ สิงหาคม ๒๕๕๐)

คาราวาน

          คาราวาน หมายถึง หมู่คนหรือขบวนยานพาหนะที่เดินทางไกลร่วมกันไป เช่น ในสมัยโบราณ ชาวอเมริกันที่ไปเสี่ยงโชคทางตะวันตกของอเมริกามักจะแต่งกองคาราวานเดินทางไป.   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดนำเที่ยวในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน โดยให้ผู้ร่วมขบวนขับรถส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน เรียกว่า การท่องเที่ยวแบบคาราวาน.

          คำว่า คาราวาน เป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียว่า karwān (อ่านว่า การฺวาน) หมายถึง กองอูฐ หรือขบวนพ่อค้าที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัย คำเปอร์เซียคำนี้ได้แพร่ไปทางตะวันตก ปรากฏในภาษาอังกฤษเป็นคำว่า caravan (อ่านว่า แค-ระ-แวน) สะกด c-a-r-a-v-a-n และเข้ามาในภาษาไทยเป็นคำว่า คาราวาน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.