รถจดประกอบ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

รถจดประกอบ

          คำว่า รถจดประกอบ ประกอบด้วยคำว่า รถ กับ จดประกอบ. จด ในที่นี้ มาจาก จดทะเบียน หมายถึง ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด  คำว่า ประกอบ หมายถึง เอาชิ้นส่วนต่าง ๆ มารวมกันเข้าเป็นสิ่งของตามต้องการ.  รถจดประกอบ เป็นคำประสม หมายถึง รถที่ไม่ได้นำเข้าทั้งคัน  แต่นำเข้าชิ้นส่วนหรืออะไหล่เป็นชิ้น ๆ จากต่างประเทศ แล้วนำมาประกอบเป็นรถทั้งคันภายในประเทศ   กฎหมายกำหนดว่ารถจดประกอบเมื่อจดทะเบียนจะเสียภาษีนำเข้าน้อยกว่ารถที่นำเข้าทั้งคัน  และหากเป็นรถจดประกอบที่ติดแก๊สก็จะได้ลดภาษีมากขึ้นอีกด้วย.  รถจดประกอบอาจเป็นรถเก่าหรือรถใหม่  รถธรรมดาหรือรถหรูก็ได้  เนื่องจากรถจดประกอบเสียภาษีนำเข้าน้อยกว่ารถนำเข้าทั้งคัน  จึงมีคนเลี่ยงภาษีนำเข้ารถหรูโดยแยกส่วนและจดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ  นอกจากนั้นการติดตั้งแก๊สหลอก ๆ ก็ยิ่งทำให้ลดภาษีไปอีกมาก  การกระทำเช่นนี้แสดงว่าคนไทยบางคนยอมเสียเงินจำนวนมากซื้อของฟุ่มเฟือย แต่ไม่ยอมเสียเงินภาษีให้ประเทศไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

เทพ (๒) (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

เทพ (๒)

          คำว่า เทพ ปรากฏในคำสมาสหลายคำ เช่น เทพนิยม (อ่านว่า เทบ-นิ-ยม)  เทพปักษี (อ่านว่า เทบ-ปัก-สี) เทพนรสิงห์ (อ่านว่า เทบ-นอ-ระ-สิง) เทพนารี (อ่านว่า เทบ-นา-รี).  เทพนิยม หมายถึง  ลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจำนวนมากประจำอยู่ในสรรพสิ่ง  แต่พระเจ้าเหล่านั้นไม่มีอำนาจครอบครองโลก. เทพนารี ใช้เป็นคำเรียกเจ้าหญิง พระมเหสีหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์หมายความว่างามราวกับนางฟ้า.  เทพนรสิงห์ เป็นคำเรียกสัตว์หิมพานต์พวกหนึ่งซึ่งมีร่างกายท่อนบนเป็นเทวดาท่อนล่างเป็นราชสีห์  แต่มีกีบเท้าอย่างกวาง  และกายเป็นสีขาว.  เทพปักษี เป็นสัตว์หิมพานต์อีกพวกหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นเทวดาแต่มีปีกและหางอย่างนก  ภาพที่จิตรกรวาดมักระบายตัวเป็นสีขาว เครื่องแต่งกายสีเหลือง ปีกและหางสีแดงหงสบาท คือแดงปนเหลือง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

น้ำเสียง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖)

น้ำเสียง

          น้ำเสียง หมายถึง เสียงพูดหรือเสียงร้องของบุคคล  อาจแสดงความเป็นตัวตนของผู้พูดได้ จึงทำให้ผู้ที่ชินกับเสียงหรือการพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจำเสียงของผู้นั้นได้  เมื่อได้ยินเสียงที่พูดหรือเสียงที่ร้องเพลง  ไม่ทันได้เห็นตัวก็อาจบอกได้ว่า เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ใด  เสียงในลักษณะนี้อาจมีคำขยายว่า  เสียงเพราะ   เสียงกังวาน  เสียงหวาน   เสียงมีเสน่ห์   นอกจากนี้  เสียงที่พูดอาจบอกได้ว่าผู้พูดกำลังมีอารมณ์ใด  เราเรียกลักษณะของเสียงพูดที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกว่า  น้ำเสียง  เช่น  ฟังน้ำเสียงที่เขาพูดรู้สึกว่าเขาไม่ใคร่พอใจ น้ำเสียงของเขาแสดงว่ากำลังเห่อลูกชายมากทีเดียว.

          น้ำเสียง ในทางวรรณกรรม หมายถึง พื้นอารมณ์หรือบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช้หมายถึง เจตคติหรือทัศนคติที่ผู้ประพันธ์แสดงให้ผู้อ่านรู้สึกว่างานเขียนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น ชื่นชม ประชดประชัน เสียดสี เอาจริงเอาจัง ตลก ล้อเลียนสังคม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

หน้ากาก (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖)

หน้ากาก

          หน้ากากคือสิ่งที่ใช้ปิดบังใบหน้าเพื่ออำพราง อาจปกปิดบางส่วนเช่นรอบดวงตา อย่างหน้ากากรูปแว่นประดับกากเพชรสวยงามในงานแฟนซี หรือปิดบังทั้งใบหน้าโดยใช้รูปหน้าคนบ้างหรือหน้าสัตว์บ้าง

          การสวมหน้ากากเพื่ออำพรางเป็นที่มาของสำนวน สวมหน้ากาก หมายความว่าแสดงท่าทีหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง เช่น เวลาเข้าไปพบเจ้านาย ผู้ชายคนนั้นเป็นต้องสวมหน้ากากทำเป็นชื่นชอบ. หรือหมายความว่าแสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด เช่น ตลอดเวลาที่คบหากับเธอ เขาสวมหน้ากากเป็นคนมีชาติตระกูล มีฐานะร่ำรวย เธอจึงหลงเชื่อเขาจนไม่ฟังใคร

          สำนวน ถอดหน้ากาก หมายความว่าเปิดเผยตัวตนหรือสถานะที่แท้จริงซึ่งปกปิดอำพรางมาก่อน เช่น พอได้ตำแหน่งสมปรารถนาแล้ว เขาก็ถอดหน้ากากออก. ถ้าจะหมายความว่าทำให้คนใดคนหนึ่งเปิดเผยตัวตนหรือสถานะที่แท้จริงซึ่งปกปิดอำพรางมาก่อน จะใช้ว่ากระชากหน้ากาก เช่น เธอคอยดูนะ ฉันจะกระชากหน้ากากเจ้ามนุษย์จอมปลอมคนนี้ให้ทุกคนในที่ประชุมได้เห็นวันนี้ล่ะ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ทิพย์ (๒) (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ทิพย์ (๒)

          คำว่า ทิพย์ เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า เป็นของเทวดา  พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดภิกษุทั้งหลายถึงเทวดาในชั้นดาวดึงส์ว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ เนื่องจากมีทิพย์ ๓ ประการคือ

          ประการที่หนึ่งมี อายุทิพย์  หมายความว่ามีเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่ในสวรรค์นานกว่ามนุษย์ กล่าวคือเวลา ๑๐๐ ปีมนุษย์เท่ากับ ๑ วันในสวรรค์ชั้นนี้

          ประการที่สอง มีวรรณะทิพย์ หมายถึงมีผิวพรรณเป็นทิพย์ ส่องประกายดุจมีแสงสว่างรอบกาย ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระอานนท์ฟังว่า คืนก่อนหน้านั้นมีเทวดาลงมาพบพระองค์ที่สวนเชตวัน ทำให้สวนเชตวันสว่างไสว

          และประการสุดท้าย มีสุขทิพย์ คือมีความสบายกายและสบายใจที่เป็นทิพย์ กล่าวคือ มีความอิ่มเอิบ เบิกบานด้วยธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

รถหรู (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

รถหรู

          คำว่า หรู มีความหมายเหมือน หรูหรา หมายถึง สวยงาม อลังการเพราะมีการตกแต่งเป็นพิเศษมากกว่าธรรมดา เช่น เขาแต่งตัวหรูไปร่วมงานพระราชพิธี.  ห้องพักในโรงแรมห้าดาวหรูหรากว่าห้องพักในโรงแรมระดับรองลงมา.   คำว่า รถหรู  เป็นคำประสมหมายถึงรถยนต์นำเข้าที่มีราคาแพง มักมีรูปทรงเด่นเฉพาะที่ไม่เหมือนรถยนต์ธรรมดา   มีการผลิตจำนวนน้อย หรือผลิตตามสั่ง  เครื่องยนต์มีกำลังแรง รถหรูที่นำเข้าในประเทศไทยเสียภาษีนำเข้าประมาณร้อยละ ๓๐๐.  จะสังเกตได้ว่าคำว่า หรู ใน รถหรู มีนัยเกี่ยวกับความแพง  ความฟุ่มเฟือย มากกว่าความหมายเดิมว่า สวยงามอลังการ เช่น  รถหรูจัดเป็นของฟุ่มเฟือยเพราะใช้งานได้ไม่แตกต่างกับรถธรรมดาแต่ราคาแพงเหลือเชื่อ.  เขาเป็นข้าราชการเงินเดือนไม่ได้สูงมากแต่ขับรถหรู ทำให้น่าสงสัยว่าหาเงินมาอย่างไร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.