ทำเสน่ห์ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ทำเสน่ห์

         ทำเสน่ห์ ประกอบด้วยคำว่า ทำ กับ เสน่ห์   คำว่า เสน่ห์ แปลว่า ลักษณะที่ชวนให้รัก.  คำว่า  ทำเสน่ห์  ไม่ได้มีความหมายตรงตามคำ ว่าทำให้มีลักษณะดีที่ชวนให้คนรัก  หรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะชวนให้รัก  แต่เป็นคำที่หมายถึงวิธีการทำคุณไสยที่ทำให้คนที่ต้องการรักตนมัวเมาหลงใหลตนและทำร้ายคนที่เป็นศัตรูของตน   เช่น  ผู้ชายคนนี้หน้าตาหมองคล้ำ มัวเมาอยู่กับเมียน้อย  และแสดงอาการโกรธขึ้งเมียหลวงเกินกว่าเหตุ  สงสัยว่าจะถูกเมียน้อยทำเสน่ห์

          การทำเสน่ห์ มีวิธีการต่าง ๆ  เช่น  ปั้นรูปของตนกับคนที่ตนต้องการให้รักด้วยขี้ผึ้งหรือดินเหนียวจากป่าช้า  ผูกเข้าด้วยกัน ลงคาถาอาคม  แล้วนำไปซุกซ่อนหรือฝังไว้ในที่ลับตา เช่นใต้บันไดเรือน หรือดีดน้ำมันพรายใส่ตัวผู้ที่ต้องการให้รักให้หลง หรือใส่ยาเสน่ห์ในอาหาร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

โพธิสัตว์ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

โพธิสัตว์

          คำว่า โพธิสัตว์ (อ่านว่า โพ-ทิ-สัด) คำนี้ประกอบด้วยคำว่า โพธิ หมายความว่า ความตรัสรู้. กับคำว่า สัตว์ หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ถึงพระนิพพาน คือตั้งแต่พรหมลงมาจนถึงสัตว์นรก. เป็นผู้ที่มีความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิน และความอยากมีอยากเป็น ยังยึดติดอยู่กับ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ.  คำว่า โพธิสัตว์ จึงหมายถึง บุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย เช่น ชาดกทั้งหลายเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า. เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ ตามคำในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ เรียกพระองค์เองว่า พระโพธิสัตว์ เมื่อประสูติออกจากพระครรภ์พระมารดา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

มะนาวไม่มีน้ำ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)

มะนาวไม่มีน้ำ

          มะนาวไม่มีน้ำ เป็นสำนวนหมายถึง คำพูดที่ไม่ไพเราะ พูดห้วน ๆ น้ำเสียงในการพูดแข็งกระด้าง ไม่รื่นหู หรือพูดอย่างไม่พึงพอใจ ไม่มีเยื่อใยว่า พูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำ เช่น  ถ้าเธอตอบคำถามแบบมะนาวไม่มีน้ำอย่างนี้ก็อย่ามาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เลย  เขาให้สัมภาษณ์สื่อทีไรคำพูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำทุกที.  

          มะนาว เป็นชื่อไม้พุ่ม มีผลกลม เปลือกบางสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำในผลมีรสเปรี้ยวจัด.  คนไทยใช้น้ำมะนาวปรุงรสอาหาร ใช้เป็นเครื่องดื่ม หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ทำความสะอาด แต่งกลิ่น บำรุงผิว หรือเป็นสมุนไพรรักษาโรค.  ปรกติมะนาวจะมีผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรมักเก็บผลตอนที่ยังแก่ไม่เต็มที่ก่อนที่ผลจะร่วงเนื่องจากขาดน้ำ ผลมะนาวจึงมีน้ำน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย โบราณจึงนำลักษณะของมะนาวที่ผลยังไม่แก่ซึ่งมีเปลือกแข็งและน้ำน้อยหรือไม่มีน้ำ ไปเปรียบกับคนที่พูดห้วน ๆ น้ำเสียงแข็งกระด้าง ไม่รื่นหู หรือพูดอย่างไม่พึงพอใจ ไม่มีเยื่อใยว่า พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.