อุโมงค์ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

อุโมงค์

          อุโมงค์ หมายถึง ทางใต้ดิน ช่องหรือทางที่ขุดลงไปใต้ดิน  ในภูเขา ในทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง  อุโมงค์มีลักษณะคล้ายถ้ำ แต่ต่างกันตรงที่ถ้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนอุโมงค์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น.  อุโมงค์แต่ละแห่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป  อาจใช้เป็นทางเดินเท้า เช่น อุโมงค์เดินลอดใต้ถนนแทนทางม้าลายหรือสะพานลอยคนข้าม  อุโมงค์เดินดูปลาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ.  อุโมงค์ลับสำหรับหนีภัยและบางแห่งใช้เป็นป้อมปราการ อุโมงค์บางแห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางส่งน้ำที่ใช้สำหรับไฟฟ้าพลังน้ำ บางแห่งเป็นทางระบายน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย เช่น อุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้า  หรือบางแห่งใช้วางสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ลสำหรับโทรคมนาคม. มีอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางสัญจรสำหรับรถไฟและรถยนต์หลายแห่ง เช่น อุโมงค์รถไฟลอดถ้ำขุนตาน จังหวัดลำปาง อุโมงค์รถยนต์สี่แยกบางพลัด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

พริบตา-ลัดนิ้วมือ (๔ มิถุนายน ๒๕๕๖)

พริบตา-ลัดนิ้วมือ

          สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบว่าเร็วมากมี ๒ สำนวนที่ใช้ในลักษณะใกล้เคียงกัน คือ สำนวนว่า ชั่วพริบตา หรือ ไม่ทันกระพริบตา กับสำนวนว่า ชั่วลัดนิ้วมือ

          ชั่วพริบตา หรือ ไม่ทันกระพริบตา หมายถึงเร็วมากฉับพลันทันใด โดยเปรียบกับการกระพริบตา ซึ่งใช้เวลาสั้นมากไม่ถึงเสี้ยววินาที

          ชั่วลัดนิ้วมือ หมายถึง เร็วมาก ทันทีทันใด โดยเปรียบกับอาการงอนิ้วมือเข้ามาแล้วดีดออกไป ซึ่งใช้เวลาสั้น ๆ

          ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้ทั้งสำนวน ลัดนิ้วมือเดียว และ ไม่พริบตา เมื่อกล่าวถึงตอนที่หนุมานพาท้าวมหาชมพูจากเมืองชมพูไปยังเขาคันธมาทน์ที่พระรามประทับอยู่ ดังนี้

                    รวดเร็วเพียงลมพานพัด                รีบรัดไปในเวหา
                    ลัดนิ้วมือเดียวไม่พริบตา           ถึงภูผาคันธมาทน์คีรี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ล้วงกระเป๋า (๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ล้วงกระเป๋า

          คำว่า ล้วงกระเป๋า มีความหมายโดยตรง หมายถึง เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง กระเป๋าถือเป็นต้น เพื่อหยิบเงินหรือสิ่งของออกมา เช่น พอเขาล้วงกระเป๋าจะหยิบเงินมาจ่าย ก็รู้ว่าลืมเอาเงินมา. การล้วงกระเป๋าอาจเป็นอิริยาบถหนึ่งจากความเคยชินก็ได้ เช่น เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ถ้ายืนเอามือล้วงกระเป๋าจะถือว่าเป็นการแสดงกิริยาไม่สุภาพ. อีกความหมายหนึ่ง ล้วงกระเป๋า หมายถึง ลักทรัพย์ในกระเป๋าของผู้อื่น เช่น ขณะที่เดินซื้อของอยู่ในตลาด เธอโดนผู้ชายคนนั้นล้วงกระเป๋าเอาเงินไปหมด. นักท่องเที่ยวได้รับคำเตือนให้ระวังเวลาเบียดเสียดกัน อาจจะถูกล้วงกระเป๋าได้

          คำว่า ล้วงกระเป๋า ใช้เป็นสำนวน หมายถึง ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งจ่ายเงินให้ เช่น สาวน้อยคนนี้ชอบใช้สายตาออดอ้อนล้วงกระเป๋าให้เขาจ่ายเงินซื้อของแพง ๆ ให้เสมอ. ไม่ต้องมาใช้สายตาล้วงกระเป๋า ผมไม่ยอมควักเงินซื้อนาฬิกาแพง ๆ อย่างนั้นให้คุณหรอก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.