ถ่วงเวลา-ประวิงเวลา-ซื้อเวลา (๒ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ถ่วงเวลา-ประวิงเวลา-ซื้อเวลา

          คำว่า ถ่วงเวลา ประวิงเวลา และ ซื้อเวลา มีความหมายคล้ายกัน คือ พยายามทำให้เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดช้ากว่าเดิมเพื่อประโยชน์ของตน

          ถ่วง หมายถึงทำให้หนักหรือทำให้ช้าลง. ถ่วงเวลา คือ ทำให้การกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น ฉันยังไม่พร้อมจะพบหน้าเขาตอนนี้หรอก เธอไปคุยกับเขาถ่วงเวลาไปพลางได้ไหม

          ประวิง หมายถึงหน่วงไว้ให้เนิ่นช้า. ประวิงเวลา คือ ทำให้เรื่องที่กำหนดไว้เกิดขึ้นเนิ่นช้ากว่าเดิม เช่น ข้าวในนาของกระผมยังไม่ได้เกี่ยวเลย ขอประวิงเวลาใช้หนี้ท่านสักสองสามอาทิตย์ได้ไหมขอรับ

          ซื้อ หมายถึงใช้เงินแลกเอาของมา แต่เมื่อใช้ว่า ซื้อเวลา เป็นสำนวน หมายถึงพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้นานที่สุด เช่น เขายังไม่อยากจะออกจากตำแหน่ง จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อซื้อเวลาให้อยู่ได้นานเท่าที่จะทำได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.