จิงโจ้ (๖) (๘ เมษายน ๒๕๕๗)

จิงโจ้ (๖)

          คำว่า จิงโจ้ มีหลายความหมาย แต่มีอยู่ ๒ ความหมายที่น้อยคนนักจะรู้จัก ความหมายแรกหมายถึง ไม้ประกอบใต้ท้องเรือ มีหน้าที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้สวะเข้าไปพันติดใบจักรเรือ นอกจากนี้ยังใช้สวมเพลาเรือเพื่อกันไม่ให้เพลาแกว่ง และป้องกันไม่ให้หินหรือวัตถุแข็งอื่นใต้ท้องน้ำครูดใต้ท้องเรือ. เรือที่ทำจิงโจ้ติดไว้ใต้ท้องเรือก็เช่น เรือกระแชง เป็นต้น. จิงโจ้อีกความหมายหนึ่งหมายถึง เครื่องแขวนเหนือเปลสำหรับให้เด็กทารกนอนดูเพลินๆ แบบหนึ่ง เดิมสานด้วยตอก ภายหลังเย็บด้วยผ้า ร้อยต่อกันเป็นสาย ติดกับมุมของหมอนรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม. จิงโจ้และเครื่องห้อยชนิดอื่น นอกจากทำห้อยไว้ให้เด็กทารกดูเล่นแล้ว ยังช่วยพัฒนาการมอง พัฒนาสมองของเด็กทารก แล้วช่วยให้เด็กทารกสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มการสนองตอบการรับรู้ทางสายตาของเด็กทารกด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.