วิสัยทัศน์ โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์ (วิ-สัย-ทัด)  เป็นคำที่เกิดจากคำว่า วิสัย  แปลว่า ขอบเขต กับคำว่า ทัศน์  แปลว่า การมอง การเห็น. วิสัยทัศน์ จึงแปลว่า การเห็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขต ใช้หมายถึง ความสามารถในการมองหรือคิดไปได้ไกลมากน้อยเพียงใด.

          คนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ มักมีสายตายาวสามารถมองการณ์ไกล คิดหรือคาดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง. ความสามารถนี้ในปัจจุบันใช้เป็นศัพท์ว่า วิสัยทัศน์. ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า vision ในภาษาอังกฤษ เช่น ผู้ที่จะสามารถบริหารงานในองค์กรใหญ่เช่นนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล. การศึกษาในระบบใหม่สร้างคนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล.

         บางครั้ง ใช้เพียงคำว่า มีวิสัยทัศน์ ไม่ต้องมีคำขยาย ก็หมายถึง มีวิสัยทัศน์กว้างและไกลด้วย.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

ลงตัว โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

ลงตัว

          ลงตัว หมายความว่า พอดี ไม่มีเศษเหลือ มาจากการหารเลข ถ้าตัวหารหารจำนวนตั้งได้พอดีไม่มีเศษ ก็เรียกว่า หารลงตัว. ถ้ามีเศษ ก็เรียกว่า หารไม่ลงตัว. 

          คำว่า ลงตัว จึงนำมาใช้ขยายกริยาอื่น ๆ อีก มีความหมายว่า พอดิบพอดี ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการพอดิบพอดี เช่น เขาจัดตารางเวลาทำงานและทำกิจกรรมได้ลงตัวไม่ซ้อนกัน เราต้องบริหารเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ลงตัวไม่ให้เป็นหนี้ใคร ทั้งเขาและภรรยาต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัด เขากำลังคิดว่าจะฝากลูกไว้กับใคร ก็พอดีทางโรงเรียนขออนุญาตให้ลูกไปเข้าค่าย ทุกอย่างจึงลงตัว ทำให้เขาไปประชุมด้วยความสบายใจ.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

วันศิลปินแห่งชาติ โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

วันศิลปินแห่งชาติ

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นศิลปินเอกของชาติไทยและของโลก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติ  ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๘. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในงานศิลปะหลายแขนง เช่น การประพันธ์ การละคร การดนตรี และงานช่างแกะสลัก. งานที่ได้ทรงสร้างไว้ล้วนได้รับการยกย่องว่า งดงามเป็นยอดของงานศิลป์.

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

เยี่ยมไข้ โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

เยี่ยมไข้

          เยี่ยมไข้ หรือ เยี่ยมคนเจ็บป่วย หมายความว่า ไปหาคนเจ็บคนไข้เพื่อให้กำลังใจ เพื่อทำให้คนเจ็บรู้สึกอบอุ่นใจ. นายแพทย์ในโรงพยาบาลจะเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อดูอาการและดำเนินการรักษาต่อไป. การเยี่ยมคนเจ็บคนไข้ควรทำเพื่อประโยชน์ของคนเจ็บคนไข้นั้น คือ ต้องพิจารณาถึงลักษณะของความเจ็บไข้นั้น ๆ ด้วย. ควรให้กำลังใจหรือพูดแต่สิ่งที่ทำให้คนเจ็บสบายใจและมีความหวัง. ไม่ควรพูดถึงสิ่งที่จะทำให้คนเจ็บไม่สบายใจ ไม่ควรเยี่ยมนานเกินไป และไม่ควรให้คนเจ็บพูดคุยหรือเล่าอาการเจ็บจนทำให้ไม่ได้พักผ่อน.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน