กวาดบ้าน โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

กวาดบ้าน

          กวาดบ้าน เป็นคำกริยาที่เข้าใจความหมายกันดีว่า หมายถึงใช้ไม้กวาดทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้หมดผงและฝุ่นละอองซึ่งทำให้สกปรกรกเลอะเทอะ. 

          ปัจจุบันมีผู้นำคำว่า กวาดบ้าน มาใช้เป็นสำนวน หมายความว่า จัดการให้เรื่องวุ่นวาย มลทิน หรือการทุจริตภายในองค์กรหรือหมู่คณะของตนหมดสิ้นไป เพื่อให้องค์กรหรือหมู่คณะของตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างถูกต้องเรียบร้อย ไม่มีมูลเหตุที่ทำให้ผู้อื่นตำหนิหรือโจมตีได้ เช่น ก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นควรจะกวาดบ้านของตนให้เรียบร้อยเสียก่อน. หัวหน้าพรรคของเราคงจะดูแลกวาดบ้านของเราเองแหละ คนอื่นไม่ต้องมาวุ่นวายหรอก.

 

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน