กระบะ

          กระบะ เป็นคำเรียกภาชนะไม้ก้นแบน มีขอบ ใช้อย่างถาด และใช้เรียกชื่อรถชนิดหนึ่งสำหรับบรรทุกของ ทำตัวถังเป็นรูปอย่างกระบะ เรียกว่า รถกระบะ ภาชนะที่ปัจจุบันเรียกว่า กระบะ ในสมัยก่อนเรียก กะบะ หรือ ตะบะ

          ในอักขราภิธานศรับท์ มีทั้งคำว่า กะบะ และ ตะบะ ให้ความหมายของกะบะว่า กะบะ ของทำด้วยไม้เปนสี่เหลี่ยมบ้างรี ๆ บ้าง สำหรับใส่กับเข้า เปนของคนจนใช้.” และให้ความหมายของ ตะบะ ว่า “ตะบะ กะบะ คือของทำด้วยไม้เปนสี่เหลี่ยมสำหรับใส่กับเข้า อนึ่งคือฤทธิ์ฤๅเดชนั้น.”

          อย่างไรก็ตาม ตะบะมิได้จำกัดใช้เฉพาะใส่กับข้าว ใช้ใส่เครื่องบูชาก็ได้ ดังหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ว่าด้วยพระราชพิธีเดือนอ้าย มีคำว่า ตะบะเครื่องบูชา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.