กระเดียด

          กระเดียด เป็นกิริยาใช้สะโพกข้างหนึ่งแบกน้ำหนักของสิ่งที่จะยกไป ด้วยการเอาของที่จะนำไปวางบนสะโพกข้างหนึ่ง และใช้มือข้างนั้นประคองไว้ เช่น เธอกระเดียดกระจาดใส่ผักที่เก็บมาจากสวนไปขายที่ตลาด.  บนผนังมีรูปวาดสาวเขมรกระเดียดคนโทน้ำเข้าสะเอว. คำว่า กระเดียด ใช้กับสิ่งของมีน้ำหนักที่ใส่ภาชนะ เช่น กระจาด ตะกร้า. ถ้าแบกน้ำหนักเด็กไว้บนสะโพก เด็กจะใช้ขาโอบสะเอวผู้แบกไว้ เรียกว่า อุ้มเข้าสะเอว ไม่ใช้คำว่า กระเดียด เช่น เธอเลี้ยงน้องอุ้มน้องเข้าสะเอวมาทุกคน. ปัจจุบันไม่นิยมอุ้มเด็กเข้าสะเอว เพราะคิดว่าจะทำให้ขากาง ไม่สวย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.