กร้าว-ก้าวร้าว

          คำว่า ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า กร้าว

          คำว่า กร้าว หมายความว่า แข็งกระด้าง ไม่นุ่มนวล เช่น เขาพูดเสียงกร้าวด้วยความไม่พอใจ. ฝ่ายโน้นมีท่าทีแข็งกร้าว คงไม่ยอมแพ้เราง่าย ๆ.

          ส่วนคำว่า ก้าวร้าว หมายความว่า ล่วงเกินผู้อื่นอย่างไม่เกรงใจ แสดงอารมณ์รุนแรงอย่างไม่เกรงใจใคร  โดยแสดงออกทางกิริยาวาจา เช่น คุณไม่ควรก้าวร้าวผู้บังคับบัญชา. พ่อแม่กลุ้มใจที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบรังแกเพื่อน ใช้คำหยาบคายและแสดงอารมณ์รุนแรงต่อผู้ใหญ่.

          คำว่า กร้าว พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบ กร (อ่านว่า กอ-รอ) ส่วน ก้าวร้าว พยัญชนะต้นใช้ ก ไก่ ตัวเดียว ไม่ใช่อักษรควบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.