กลาก

          กลาก เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนของร่างกาย ผิวหนังส่วนที่เป็นกลากจะอักเสบ มีขอบนูนแดงเป็นวงอยู่เฉพาะที่หรือกระจายเป็นวงกว้าง มีอาการคัน หากเกามาก ๆ อาจติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำจนเกิดหนองได้

          กลากที่เกิดบริเวณหนังศีรษะ มักทำให้เส้นผมขาดหรือร่วง หากอักเสบจนมีแผลพุพองจะเกิดสะเก็ดหนา และเป็นแผลจนผมไม่งอกอีก เรียกกลากที่เกิดบริเวณหนังศีรษะว่า ชันนะตุ

          กลากที่เกิดบริเวณขาหนีบ มักกระจายไปที่ถุงอัณฑะและรอบทวารหนัก มีอาการคันมาก เรียกว่า สังคัง มักเป็นกับเด็กหนุ่ม 

          กลากที่เกิดบริเวณง่ามมือ มีอาการคันคล้ายเป็นหิด หากเกิดบริเวณง่ามเท้าจะทำให้คันและเหม็นมาก นอกจากนี้ กลาก อาจเกิดที่เล็บและผิวหนังบริเวณที่ไว้เคราด้วย

          ปัจจุบันโรคนี้พบน้อย เพราะมียาหลายชนิดทั้งชนิดกินและทาที่ใช้รักษาให้หายได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.