กล้วยไม้

          กล้วยไม้  เป็นชื่อพรรณไม้วงศ์ใหญ่ มีมากกว่า ๘๐๐ สกุล สกุลที่รู้จักกันดี ได้แก่ สกุลรองเท้านารี  สกุลคัทลียา  สกุลแวนด้า  สกุลหวาย  สกุลเข็ม  สกุลช้าง  สกุลกุหลาบ ในประเทศไทยที่พบมากที่สุดเป็นสกุลหวาย.  กล้วยไม้พบตามธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด มีลักษณะต้น ใบ และช่อดอกต่าง ๆ กัน ดอกสวยงาม  บางชนิดมีกลิ่นหอม.  กล้วยไม้บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน  บางชนิดขึ้นอยู่ตามพื้นดิน ถิ่นพายัพเรียกกล้วยไม้ว่า เอื้อง เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องม่อนไข่ เอื้องคำ เอื้องช้างน้าว เอื้องจำปา เอื้องสาย เอื้องปากนกแก้ว เอื้องแซะ เอื้องเงิน.  กล้วยไม้สกุลที่มีดอกใหญ่ สวยงามแปลกตากว่าชนิดอื่น ๆ จนได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งกล้วยไม้” คือ คัทลียา.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.