กวน-รบกวน

          คำว่า กวน กับ รบกวน มีความหมายคล้ายกัน

          กวน มีความหมายหนึ่งว่า ทำความปั่นป่วน มีผลให้คนอื่นไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ เช่น แม่อดนอนเพราะลูกร้องไห้กวนทั้งคืน. เขากำลังยุ่ง เราไม่ควรไปจุกจิกกวนใจ. หรือหมายถึง ทำให้เดือดร้อน เช่น เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ต้องกวนทางบ้านส่งเงินมาให้. ถ้าซ้ำคำว่า กวน เป็น กวน ๆ  หมายถึงชวนให้หมั่นไส้หรือไม่ชอบใจ เช่น เขายิ้มกวน ๆ. นายคนนี้ท่าทางกวน ๆ.

          ส่วน รบกวน ในบางกรณีหมายถึง ทำให้เดือดร้อน ใช้แทนคำว่า กวน ก็ได้ เช่น เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ต้องรบกวนทางบ้านส่งเงินมาให้. แต่บางกรณี คำว่า รบกวน หมายถึง ทำให้รำคาญหรือไม่เป็นสุข. ใช้ต่างกับคำว่า กวน เช่น ความผิดครั้งนี้รบกวนจิตใจฉันเรื่อยมา. เขาอ่านหนังสือไม่ได้เพราะเด็ก ๆ เล่นกันเสียงดังรบกวนสมาธิ.

          ปัจจุบัน มีผู้นำคำ รบกวน ไปใช้ในประโยคขอร้องอย่างสุภาพ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า กรุณา หรือ ช่วย เช่น รบกวนคุณหยิบหนังสือให้ฉันที.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.