กะทันหัน

          กะทันหัน  เขียน ก ไก่  สระอะ  ท ทหาร  ไม้หันอากาศ  น หนู  ห หีบ  ไม้หันอากาศ  น หนู คำว่า กะทันหัน มักมีผู้เขียนผิดเป็น กระทันหัน โดยใส่ ร เรือ เป็นตัวควบที่พยางค์ “กระ

          คำว่า กะทันหัน แปลว่า ทันใด ปัจจุบันทันด่วน จวนแจ ทำให้ต้องรีบเร่งมากจนมักจะทำให้เกิดความบกพร่อง เช่น เขาต้องกลับมาจากต่างประเทศอย่างกะทันหัน เพราะคุณพ่อป่วยหนัก. เธอกลับมากะทันหันอย่างนี้ บ้านช่องไม่ได้จัดเตรียมให้เรียบร้อย ก็อยู่ไปพลาง ๆ ก่อน.

          คำว่า กะทันหัน พยางค์แรก เขียน ก ไก่  สระอะ  ไม่มี ร เรือ ควบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.