กะโล่

          กะโล่ เป็นภาชนะสานของโบราณ รูปแป้น ปากคลุ่ม ทารักแบบเครื่องเขิน ใช้ใส่ของ. กะโล่ อีกแบบหนึ่งมีรูปคล้ายกระด้ง แต่ใหญ่กว่า ทาชันเพื่อมิให้น้ำรั่ว ใช้สำหรับหมักขี้ไต้ เรียกว่า กะโล่ทาชัน

          กะโล่ นอกจากจะเป็นคำเรียกภาชนะแล้ว ยังใช้เป็นคำเรียกหมวกชนิดหนึ่ง เป็นหมวกแข็ง มีขอบแคบแข็งโดยรอบสำหรับบังแดด เช่น ข้าราชการสมัยก่อนทั้งข้าราชการทหารและพลเรือน สวมหมวกกะโล่สีขาวหรือสีกากี. นักเรียนในต่างจังหวัดยังนิยมใส่หมวกกะโล่ไปโรงเรียนด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.