กะโหลกศีรษะ

          กะโหลกศีรษะ  คำว่า กะโหลก เขียน ก ไก่  สระอะ  สระโอ  ห หีบ  ล ลิง  ก ไก่  คำว่า ศีรษะ เขียน ศ ศาลา  สระอี  ร เรือ  ษ ฤๅษี  สระอะ  กะโหลกศีรษะ หมายถึง ส่วนแข็งเป็นกระดูกที่หุ้มมันสมองของคน มีลักษณะกลมมนเหมือนกะโหลกมะพร้าว     กะโหลกศีรษะ เป็นคำเรียกส่วนของศีรษะตั้งแต่กระบอกตาขึ้นไปจนถึงท้ายทอย ไม่รวมกระดูกส่วนประกอบของใบหน้า.  

          กะโหลกห่อหุ้มมันสมองซึ่งเป็นส่วนจดจำสิ่งต่าง ๆ อยู่ จึงมีสำนวนว่า จำใส่กะโหลก เป็นคำด่าประชดคนที่ไม่รู้จักจดจำคำสั่งหรือสิ่งที่บอก ให้รู้ เช่น ฉันบอกว่าล้างถ้วยชามแล้ว ให้คว่ำไว้ แห้งแล้วจึงเก็บเข้าตู้ จำใส่กะโหลกไว้บ้างซิ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.