กังวล-วิตก

          คำว่า กังวล กับ วิตก มีความหมายคล้ายกัน

          คำว่า กังวล หมายความว่า ไม่สบายใจเพราะเกรงไปล่วงหน้า เช่น ลูกกลับบ้านช้ากว่าปรกติมาก แม่จึงกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า. เขาตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว แต่ก็ยังกังวลว่าอาจจะตื่นสายไปสอบไม่ทัน. แขกมามากกว่าที่คาด จนเขากังวลว่าอาหารอาจไม่พอ

          คำว่า วิตก หมายความว่า นึกกลัว เป็นทุกข์ กังวลมาก เช่น เขาวิตกว่าก้อนเนื้อที่หน้าอกอาจเป็นเนื้อร้าย. ข่าวเรื่องปัญหาการเงินของบริษัท ทำให้เขาวิตกว่าอาจจะต้องตกงาน. เขาวิตกว่าถ้าหาเงินใช้หนี้ไม่ทัน อาจจะถูกฟ้อง. นักเล่นหุ้นวิตกว่าปัญหาการเมืองจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ. แม่วิตกว่าจะไม่มีเงินเสียค่าเล่าเรียนให้ลูก.

          คำว่า กังวล เป็นคำยืมจากภาษาเขมร ส่วนคำว่า วิตก เป็นคำยืมจากภาษาบาลี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.