กังไส

          คำว่า กังไส เขียน ก ไก่  ไม้หันอากาศ  ง งู  สระไอไม้มลาย  ส เสือ  เป็นคำเรียกชื่อถ้วยชามเป็นต้น ที่ปั้นด้วยดินขาวเกาลิน ซึ่งเป็นดินขาวเนื้อละเอียดและค่อนข้างเหนียวจนปั้นได้บางมาก แล้วเผา เป็นเครื่องถ้วยปั้นที่มีสีขาว เนื้อบาง ใส เรียบ เรียกว่า เครื่องกังไส

          คำว่า กังไส มาจากคำว่า กวางไส ซึ่งเป็นชื่อมณฑลหนึ่งในประเทศจีน เมืองที่ทำเครื่องถ้วยปั้นแบบนี้มากคือเมืองกังเต๊ะเจิ้น หรือที่ชาวแต้จิ๋วเรียกว่า เก็งเต๊กติ้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐