การอ่านชื่อจังหวัดบางจังหวัด

          ชื่อจังหวัดเป็นวิสามานยนามซึ่งมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง คือ การออกเสียงอาจจะแตกต่างจากคำที่เป็นสามานยนามอื่นได้ เช่น ชื่อจังหวัดหลายจังหวัด รูปเขียนอาจแสดงการออกเสียงได้หลายแบบ แต่การออกเสียงชื่อเหล่านั้นต้องใช้ชื่อที่ผู้คนในจังหวัดนั้น ๆ ใช้กัน เช่นคำว่า ชัย ในชื่อจังหวัดชัยนาท  เขียน ช ช้าง  ไม้หันอากาศ  ย ยักษ์  น หนู  สระ อา  ท ทหาร อ่านเป็นคำ ๒ พยางค์ ว่า ชัย-นาด  ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เขียน ช ช้าง  ไม้หันอากาศ  ย ยักษ์  ภ สำเภา  สระอู  ม ม้า  สระอิ   อ่านเป็นคำ ๓ พยางค์ ว่า ชัย-ยะ-พูม  ทั้ง ๆ ที่รูปคำเขียนเป็นแบบเดียวกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.