กินแรง

          กินแรง  มาจากคำว่า กิน หมายถึง ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ และคำว่า แรง หมายถึง กำลัง.  กินแรง เป็นคำกริยาหมายถึง  เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ  เช่น  เขาชอบกินแรงคนอื่นอยู่เสมอ ๆ ปล่อยให้คนอื่นทำกันจวนจะเสร็จถึงค่อยมาทุกที  นี่เธอ ! มาช่วยกันยกต้นไม้ไปจัดบนเวทีอย่ามัวกินแรงเพื่อน  หรือหมายถึง หนักแรง ต้องใช้แรงมาก  เช่น เรือลำนี้กินแรงจริง ๆ พายไม่ค่อยไปเลย  เอากล่องเครื่องมือออกจากรถเข็นหน่อยค่ะ มันกินแรง เข็นขึ้นเนินไม่ค่อยไหว

          คำว่า กินแรง  มีที่ใช้ในสุภาษิตพระร่วง ในข้อความว่า  “หว่านพืชจักเอาผล  เลี้ยงคนจักกินแรง” คำว่า กินแรง ในสุภาษิตพระร่วงไม่ได้หมายถึงเอาเปรียบผู้อื่นหรือหนักแรง  แต่หมายถึง ใช้แรงงาน  “เลี้ยงคนจักกินแรง” คือเลี้ยงคนไว้เพื่อหวังจะได้ใช้แรงงานของคนเหล่านั้นในเรื่องการงาน  เนื่องจากสังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมต้องใช้แรงคนเป็นจำนวนมากในการประกอบอาชีพ ทุกคนในครอบครัวจึงจำเป็นต้องช่วยกันทำงาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.