กุหลาบพระนามสิรินธร

          กุหลาบพระนามสิรินธร เป็นไม้ปลูกประเภทกุหลาบพุ่มชนิดดอกโต ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกซ้อนแน่น. กุหลาบพระนามสิรินธรเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่  กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ Madras (อ่านว่า มัด-ดร้าส) ซึ่งเป็นกุหลาบพันธุ์ดอกโตสีชมพูแกมม่วง ที่ได้คัดการเลือกให้เป็นกุหลาบแห่งปีของสหรัฐอเมริกา. เจ้าของฟาร์มกุหลาบแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีได้สั่งมาปลูก ปลูกได้ประมาณ ๒-๓ เดือน ก็พบว่าเกิดการกลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน ให้ต้นใหม่มีดอกสีชมพูเหลืองเหลือบ เจ้าของฟาร์มได้ทดลองด้วยการติดตาจนแน่ใจได้ว่าเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่ จึงได้ขอพระราชทานชื่อกุหลาบพันธุ์นี้ว่า “พระนามสิรินธร” และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.