กุ๊กกิ๊ก

          กุ๊กกิ๊ก เป็นคำเลียนเสียง เช่นเสียงสิ่งของที่เป็นโลหะชิ้นเล็ก ๆ กระทบกันดังกุ๊ก ๆ กิ๊ก ๆ หรือ กุ๊กกิ๊ก ๆ.  เมื่อนำมาใช้เป็นคำปรกติจะมีความหมายว่า เล็ก ๆ น้อย ๆ ประสมเล็กประสมน้อย เช่น วันนี้ไม่ได้เตรียมกับข้าวอะไร  มีของแห้งอยู่ก็เก็บมาทำอะไรกุ๊กกิ๊กพอกินไปมื้อหนึ่ง.

          กุ๊กกิ๊ก   อาจจะหมายความว่า ที่เล็ก ๆ และน่ารัก  เช่น แม่ครัวมักจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กแอบไว้ให้ลูกสาวคนเล็กของคุณนายเสมอ. พี่สาวช่างหาของกุ๊กกิ๊กมาฝากน้อง. เขาช่างหาของกุ๊กกิ๊ก มากำนัลแฟนสาวของเขา. หรือหมายความว่าทำอย่างน่าเอ็นดู เช่น เด็ก  ๒  คนนี้นั่งเล่นของเล่น  กุ๊กกิ๊ก ๆ  กันได้ทั้งวัน.

          กุ๊กกิ๊ก หมายความว่า แอบทำเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ของชิ้นนี้เราต่ออยู่ตั้งนานเขาก็ไม่ยอมให้ แต่พอหัวหน้าทัวร์ไปพูดกุ๊กกิ๊กกับเจ้าของร้านเดี๋ยวเดียวเขาก็ยอมลดราคาให้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.