กูรู มาจากภาษาอะไร

          คำว่า กูรู เป็นคำที่ออกเสียงตามภาษาอังกฤษ guru เขียน จี-ยู-อาร์-ยู เดิมในภาษาอังกฤษใช้หมายถึงผู้นำทางศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข์  ต่อมาใช้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

          คำว่า guru เป็นคำที่ภาษาอังกฤษรับไปจากภาษาสันสกฤตว่า คุรุ หมายถึง ครู หรือ ผู้รู้ หรือผู้เป็นที่นับถือ เป็นคำเดียวกับคำบาลีว่า ครุ (อ่านว่า คะ-รุ) ซึ่งไทยรับมาใช้ว่า “ครู

          กูรู เป็นคำที่เพิ่งจะนำมาใช้ในภาษาไทย ส่วนมากใช้ในวงการธุรกิจและสังคม หมายถึงผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับกันในวงการนั้น ๆ เช่น วิทยากรในการอภิปรายครั้งนี้เป็นกูรูในเรื่องหุ้น. กูรูทางเศรษฐกิจทำนายว่าปีนี้สถานะทางการเงินจะดีขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.