ก้มหัว

          ก้มหัว หรือ ก้มศีรษะ หมายถึง อาการที่น้อมศีรษะลง เช่น เวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้าน ต้องก้มหัวลงหน่อยนะ ระวังจะชนกิ่งไม้. คำว่า ก้มหัว หรือ ก้มศีรษะ มักใช้หมายถึง อาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกิริยาเคารพ เช่น เขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อม. เวลาไหว้ผู้ใหญ่ ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสม.

          ก้มหัว ใช้เป็นสำนวนหมายถึง ยอมอ่อนน้อม ยอมคารวะ ยอมรับนับถือ เช่น ฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.