ขนมตาล

          ผลตาลที่แก่จัดจนสุกงอมเปลือกจะเป็นสีคล้ำ  ภายในเป็นเนื้อนุ่มสีเหลืองแทรกอยู่กับเส้นที่ติดกับเปลือกของส่วนที่เป็นเต้าตาล  และเปลือกของเต้าตาลจะแข็งคล้ายกะลา    เนื้อนุ่มสีเหลืองนี้ยีออกมาประสมกับแป้งและน้ำตาลทำเป็นขนมที่เรียกว่า ขนมตาล.   ส่วนเต้าตาลที่แข็งนั้นเมื่อยีเอาเนื้อนุ่มออกแล้วจะเหลือเป็นเส้นติดอยู่ด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่งเป็นขนอ่อน ๆ และมีลักษณะนูนแหลมตรงกลาง  เด็กสมัยก่อนนำมาเล่นเป็นหน้าตุ๊กตา ใช้ส่วนที่เป็นเส้นแทนเส้นผม      เต้าตาลที่แข็งนี้ทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดจาวขึ้นภายใน ซึ่งจะนำมาเชื่อมกิน เรียกว่า จาวตาลเชื่อม  หรือใส่ข้าวเหนียวมูน  มะพร้าวทึนทึก น้ำตาลทราย เป็นของหวานที่เรียกว่า ข้าวเหนียวลูกตาล. ถ้าไม่นำจาวตาลออกมารับประทาน ก็จะงอกเป็นต้นตาลอ่อน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.