ขนมเข่ง

          ขนมเข่ง เป็นชื่อขนมในเทศกาลตรุษจีน ภาษาจีนกลางเรียกขนมเข่งตามลักษณะว่า เหนียนเกา (อ่านว่า เหฺนียน-เกา) แปลว่า ขนมกวนเหนียว ๆ หรือขนมเค้กเหนียว ๆ เหตุที่ใช้เป็นขนมในเทศกาลตรุษจีนเพราะชื่อของขนมเข่งในภาษาจีนกลางพ้องเสียงกับคำ ๒ คำในคำอวยพรว่า “เหนียนเหนียนเกาเซิง” แปลว่า ขอให้เจริญยิ่งขึ้นทุกปี ๆ ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกขนมชนิดนี้ตามรสชาติว่า ตีก้วย แปลว่า ขนมที่มีรสหวาน

          ขนมเข่งมีส่วนผสมหลักคือ แป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลเทใส่กระทงใบตองแห้งที่วางบนเข่งเล็ก ๆ สานโปร่ง ๆ จึงเรียกว่า ขนมเข่ง. ขนมเข่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวขาวหรือแป้งข้าวเหนียวดำ เดิมมี ๒ สี คือ ขนมเข่งสีขาวกับขนมเข่งสีดำ แทนสัญลักษณ์หยินกับหยาง. ขนมเข่งสีขาวทำจากแป้งข้าวเหนียวขาวกับน้ำตาลทรายขาว ส่วนขนมเข่งสีดำทำจากแป้งข้าวเหนียวดำผสมแป้งข้าวเหนียวขาวกับน้ำตาลทราย. นอกจากนี้ยังมีขนมเข่งสีออกน้ำตาลที่ใช้แป้งข้าวเหนียวขาวกับน้ำตาลทรายแดง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.