ขวัญหนีดีฝ่อ

          ขวัญหนีดีฝ่อ หมายถึง ตกใจกลัวเมื่อประสบภัย เช่น คุณย่าเล่าว่าเมื่อสมัยสงคราม พอชาวบ้านได้ยินเสียงหวอ ก็ขวัญหนีดีฝ่อไปตาม ๆ กัน  ใครคนหนึ่งตะโกนว่าตำรวจมา ทุกคนที่กำลังจดจ่ออยู่กับไพ่ในมือก็ขวัญหนีดีฝ่อ วิ่งกระเจิงไปคนละทิศ

          ขวัญหนี สะท้อนความเชื่อของคนไทยที่ว่าทุกคนมีขวัญตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหนี ขวัญบิน ขวัญหาย เป็นต้น

          ส่วน ดีฝ่อ หมายถึง ดีเหี่ยวแฟบลง ดีเป็นอวัยวะภายในของคนและสัตว์ บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับสำหรับช่วยย่อยอาหาร เมื่อใครตกใจ อาจพูดได้ว่า เขาดีฝ่อ หรือ เขาขวัญหนีดีฝ่อ

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.