ขันสาคร

          ขันสาคร หมายถึง ขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ

          คำว่า ขันสาคร ประกอบด้วยคำว่า ขัน กับ สาคร. คำว่า สาคร มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า สาคร (อ่านว่า สา-คะ-ระ) แปลว่า แม่น้ำ ทะเล. ขันสาคร จึงหมายถึงขันที่ใช้บรรจุน้ำปริมาณมาก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.