ข้ออักเสบรูมาตอยด์

          ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นชื่อโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ที่เกิดกับข้อต่าง ๆ หลายข้อ ภาษาอังกฤษเรียกว่า rheumatoid arthritis (อ่านว่า รู-มา-ตอย  อา-ทฺรัย-ทิส) ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบแบบเป็น ๆ หาย ๆ มักเป็นครั้งละนาน ๆ. โรคนี้ทำให้เยื่อที่สร้างน้ำไขข้อและหัวกระดูกบริเวณข้อต่อเสื่อมลง ทำให้กระดูกฝ่อ และเนื้อกระดูกบางลง มีผลให้ข้อและกระดูกผิดรูป โก่งงอ ผู้ป่วยจะปวดทรมานและเคลื่อนไหวลำบาก สาเหตุของโรคยังไม่ทราบ แต่มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่อต้านกันเอง หรือเกิดจากเชื้อไวรัส

          โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ต่างกับโรคข้ออักเสบอื่น ๆ ตรงที่โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของโรครูมาติซึ่ม ซึ่งมักไม่ทราบสาเหตุ แต่โรคข้ออักเสบอื่น ๆ เกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นซึ่งมักระบุได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.