ข้าวเหนียวปิ้ง

          ข้าวเหนียวปิ้ง  เป็นชื่อขนมที่ทำด้วยข้าวเหนียว ผัดกับกะทิน้ำตาล เกลือ เหมือนข้าวต้มผัด   แต่นำข้าวเหนียวมาห่อใบตองเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือห่อยาว ๆ  ใส่ไส้กล้วยหรือไส้เผือกกวนน้ำตาล  บางคนใส่ไส้อย่างอื่น ๆ  เช่น  กุ้งผัดกับมะพร้าวขูดอย่างเดียวกับไส้ขนมเบื้องหรือหน้ากุ้งที่ใส่กับข้าวเหนียวมูน หรือไส้มะพร้าวอย่างหน้ากระฉีก  ห่อแล้วปิ้งให้สุก     

          ทางภาคอีสาน มีของกินอย่างหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแล้วปั้นเป็นก้อน นำมาปิ้งบนเตา ใช้ไข่แดงทาให้น่ากิน เรียกว่า ข้าวจี่ ไม่เรียกว่า ข้าวเหนียวปิ้ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.