ข้าวแช่

          ข้าวแช่ เป็นอาหารที่คนไทยนิยมกินช่วงหน้าร้อน มีข้าวสุกขัดแช่น้ำเย็น กินกับเครื่องกับข้าวต่าง ๆ เช่น กะปิทอด พริกหยวกสอดไส้ ปลาผัดหวาน

          วิธีหุงข้าวแช่ในแต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล ทรงเล่าถึงข้าวแช่ตำรับจังหวัดเพชรบุรีว่า วิธีหุงข้าวจะหุงให้พอเป็นไต ยังไม่สุกทีเดียว แล้วเทใส่กระด้งนำไปแช่น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเชื่อว่ามีน้ำดีที่ใสสะอาด  แล้วใช้มือปัดถูข้าวในน้ำ จนกระทั่งเมล็ดสวยแล้วห่อผ้าใส่ลังถึงนึ่ง. คำว่า ข้าวแช่ จึงมาจากการที่นำข้าวลงแช่ในน้ำแล้วขัด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.