ครับ

          ครับ เป็นคำลงท้ายแสดงความสุภาพในภาษาไทย เป็นคำที่ผู้ชายใช้ เช่น สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังครับ ผมมาถึงแล้วครับ นอกจากจะใช้เป็นคำลงท้ายแล้ว ยังใช้เป็นคำตอบรับ เช่น ถามว่า คุณชื่อสมศักดิ์ใช่ไหม ตอบว่า ครับ ผมชื่อสมศักดิ์

          คำว่า ครับ เพี้ยนเสียงมาจากคำว่า ขอรับ ซึ่งปรากฏในหนังสือเก่า เช่น ในบทละครเรื่อง กลแตก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นายบุญ คนใช้ของหลวงวิศาลวัฒนากร รับคำสั่งเจ้านายว่า ขอรับ.  คำว่า ขอรับ เป็นคำย่อจากคำกราบบังคมทูลว่า ขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม หมายความว่า รับพระบรมราชโองการหรือพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อนำไปปฏิบัติ

          เมื่อใช้คำว่า ครับ ควรออกเสียงพยัญชนะควบให้ชัด มิฉะนั้นจะกลายเป็นคำว่า คับ ซึ่งมีความหมายว่า แน่น ตึง ไม่พอดี. คำลงท้ายเพื่อความสุภาพของผู้ชาย ใช้ว่า ครับ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.