ครืด-พรืด

          คำว่า ครืด กับ พรืด มีเสียงและความหมายคล้ายกัน ใช้เป็นคำแสดงเสียงที่เกิดจากอาการติดขัด แต่ ๒ คำนี้ใช้ต่างกันอยู่บ้าง

          ครืด ที่เป็นคำเลียนเสียง เช่น เขาเป็นหวัด หายใจดังครืด ๆ. มักเพิ่มพยางค์เป็น ครืดคราด เช่น เสียงวิทยุดังครืดคราด. ส่วน พรืด ที่ใช้เลียนเสียง มักใช้เลียนเสียงสิ่งที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว แล้วหยุดชะงัก เช่น หมาวิ่งตัดหน้ารถ เขาเบรกรถพรืด. หญิงสาวสะบัดหน้าพรืดด้วยความไม่พอใจ. ผ้าผืนเล็กนิดเดียว เดินจักรไม่กี่พรืดก็เสร็จ. ครืด ถ้าออกเสียงสั้นเป็น ครึ่ด หมายถึง ดาษไป มักใช้กับสิ่งที่มีสีแดง เช่น เข็มออกดอกแดงครึ่ดไปหมด. ส่วน พรืด ใช้ได้กว้างกว่า ไม่ต้องใช้กับสิ่งที่มีสีแดงก็ได้ เช่น ต้นข้าวมีดอกเต็มพรืดไปทั้งทุ่ง. ทานตะวันออกดอกเต็มพรืดไปทั่ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.