ครืน-ครื้น

          ครืน กับ ครื้น ต่างเป็นคำเลียนเสียง ใช้แสดงเสียงดัง แต่เป็นเสียงที่เกิดจากเหตุต่างกัน

          ครืน เป็นคำแสดงเสียงดังอย่างเสียงฟ้าลั่น เสียงของหนักกระแทกพื้น หรือเสียงหัวเราะพร้อม ๆ กันเป็นต้น เช่น ฟ้าลั่นครืน ๆ. ตั้งหนังสือล้มครืนลงมา. บ้านพังครืน. คนฟังฮาครืน.

          ส่วน ครื้น เป็นคำเลียนเสียงดังอย่างเสียงฟ้าลั่นเช่นเดียวกัน แต่ใช้แสดงเสียงคนสนุกสนานเฮฮาด้วย. คำนี้ใช้ร่วมกับคำอื่น เช่นร่วมกับคำว่า ครั่น เป็น ครื้นครั่น หรือ ครั่นครื้น แสดงเสียงดังอย่างเสียงฟ้าลั่น เช่น ครั่นครื้นดั่งเพลงสวรรค์ วิมานคนธรรพ์ลั่นฟ้ามาใกล้. ถ้าใช้ร่วมกับคำ เครง เป็น ครื้นเครง หมายถึง เสียงพูดคุยหรือหัวเราะเฮฮาแสดงความสนุกสนาน เช่น เขาเล่าเรื่องตลกมาก ผู้ฟังหัวเราะกันครื้นเครง. ถ้าใช้ร่วมกับคำ ครึก เป็น ครึกครื้น หมายถึง มีเสียงดังสนุกสนาน เช่น เขาจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ มีมหรสพครึกครื้นตลอดงาน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.