คลอง

          คำว่า คลอง หมายถึง ทางน้ำที่เกิดขึ้นเองหรือขุดขึ้นเพื่อเชื่อมกับแม่น้ำ หรือทะเล  ตัวอย่างคลองที่ขุดขึ้นและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย เช่น คลองแสนแสบ  คลองมหาสวัสดิ์  คลองเปรมประชากร   คลองพระโขนง  คลองมหานาค  คลองหลอด   คลองบางกอกน้อย   คลองชลประทาน.  ตัวอย่างการใช้คำว่า คลอง ในประโยค เช่น ชาวบ้านสองฝั่งคลองยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ไว้. นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง.   ช่วงน้ำท่วม คลองมีความสำคัญเพราะช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ จึงไม่ควรปล่อยให้คลองตื้นเขิน หรือเต็มไปด้วยขยะ.

          คำว่า คลอง นอกจากหมายถึงทางน้ำ หรือลำน้ำแล้ว ยังใช้ในสำนวนต่าง ๆ อีกด้วย เช่น สำนวน ถอยหลังเข้าคลอง หมายถึง ย้อนไปสู่ยุคที่ล้าหลัง ไม่พัฒนา เช่น บางคนคิดว่ารัฐประหารจะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง. สำนวน ทำนองคลองธรรม หมายถึง ทางธรรม  ทางที่เป็นคุณธรรม เช่น ผู้นำประเทศไม่ควรประพฤติตนผิดทำนองคลองธรรม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.