คลุม

          คำว่า คลุม หมายความว่า แผ่ปิดหรือทำให้แผ่ปิดโดยรอบ เช่น เจ้าสาวมีผ้าโปร่งคลุมหน้า เธอสวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า โดยปริยายหมายถึงรวมเข้าไว้ เช่น เขาพูดคลุม ๆ ไม่รู้ว่าหมายถึงใครบ้าง

          คำว่า คลุม อาจประกอบกับคำอื่นได้ต่าง ๆ เป็นต้นว่าซ้อนกับคำว่า ครอบ เป็น ครอบคลุม หมายถึง รวมไปถึง เช่น อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด. ซ้อนกับคำว่า ปก เป็น ปกคลุม หมายถึง แผ่คลุมอยู่เบื้องบน เช่น ท้องฟ้ามีหมอกปกคลุมไปทั่ว. ประสมกับคำว่า โปง เป็น คลุมโปง หมายถึง เอาวัตถุเช่นผ้าคลุมมิดทั้งหัวทั้งตัวหรือเกือบทั้งตัว เช่น เขารู้สึกหนาวเหมือนจะเป็นไข้ นอนคลุมโปงอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วก็ยังไม่หายหนาว. ประสมกับคำว่า บรรทม เป็น คลุมบรรทม หรือ คลุมพระบรรทม ใช้เป็นราชาศัพท์ หมายถึง ผ้าห่มนอน. และประสมกับคำว่า ถุง และ ชน เป็น คลุมถุงชน ใช้เป็นสำนวน หมายถึง ผู้ใหญ่จัดการแต่งงานให้โดยหญิงชายมิได้รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.