ความ

          ความ เป็นคำที่มีหลายความหมาย.   ความหมายหนึ่ง ความ แปลว่า  เรื่องราว  เช่น  ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความ.    เด็กยังไม่รู้ความ.  ช่วยเท้าความเรื่องเดิมให้หน่อย.  ความ  แปลว่า  ความผิด เรื่อง เรื่องทะเลาะวิวาท เช่น   เธอไม่ควรหาความกับเด็ก.  แปลว่า สาระ เนื้อหา เช่น เรื่องนี้อ่านแล้วได้ความดี. ข้อเขียนของเขาไม่ได้ความเลย. พูดอะไรไม่ได้ความ. ความ แปลว่า คดีที่ฟ้องร้องกันในศาล ก็ได้ เช่น  เป็นความ. ค้าความ. เกิดคดีความ. เกิดความ.

          คำว่า  ความ  เขมรรับไปใช้เป็นคำว่า  ขฺวาม  (อ่านว่า คฺวาม)  ใช้ในความหมายว่า คดี เรื่องราว  เช่น  เกีดขฺวาม (อ่านว่า เกิด-คฺวาม) แปลว่า เกิดคดี.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.