คอ

          คอ  เป็นคำเรียกส่วนของร่างกายที่อยู่ระหว่างศีรษะกับอก มีลักษณะคอด  และใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคอหรืออยู่ในตำแหน่งที่เทียบได้กับตำแหน่งของคอ  เช่น  คอสะพาน คอเรือ คอขวด.     

          คอสะพาน  คือส่วนของสะพานที่ต่อกับถนน.    คอเรือ เป็นคำเรียกส่วนภายในของเรือที่ต่อจากหัวเรือ เป็นที่แคบ ๆ ในเรือเล็ก ๆ คอเรือมักใช้เก็บโซ่ผูกเรือ   เรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมักจะมีไม้กั้นระหว่างคอเรือกับตัวเรือ.   คนที่ออกตกเบ็ดหาปลา อาจใช้คอเรือเป็นที่ขังปลาที่จับได้   เรือที่ใหญ่ขึ้นไปอาจใช้เป็นที่เก็บของเล็ก ๆ อื่น ๆ  เช่น เก็บถ้วยชาม เครื่องครัวที่จะใช้เมื่อหยุดพักกลางทาง. คอขวด  คือส่วนของขวดที่ต่อกับปากขวด  และใช้เป็นคำเปรียบช่วงของถนนหรือทางสัญจรที่เป็นทางใหญ่แล้วเกิดมีช่วงที่แคบเข้าเรียกว่า เป็นคอขวด  เช่น  รถมาติดกันตรงเชิงสะพานเพราะเป็นคอขวด  รถที่วิ่งมา ๔ เลนต้องแทรกเข้าให้เป็น ๒ เลน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.