คำลงท้าย

          คำลงท้าย หมายถึงคำที่กำหนดให้ใช้ท้ายบทร้อยกรองบางชนิด เช่น คำลงท้ายกลอนบทดอกสร้อย  และบทสักวา ต้องใช้คำว่า เอย. เมื่อแต่งบทดอกสร้อยหรือบทสักวา ถ้าไม่ลงท้ายด้วยคำว่า เอย ก็ถือว่า แต่งผิดฉันทลักษณ์. คำลงท้ายที่ใช้มากอีกกลุ่มหนึ่ง คือ คำลงท้ายในคำกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ถ้ากราบบังคมทูลด้วยวาจา  ให้ใช้ว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  ถ้าเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูง.ให้ใช้ว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เท่านั้น

          คำลงท้ายที่ใช้กันอีกอย่างหนึ่ง  คือ  คำลงท้ายในจดหมาย  หมายถึง คำกล่าวท้ายจดหมายก่อนที่จะลงชื่อผู้ส่งจดหมาย คำลงท้ายในหนังสือราชการมีแบบให้ใช้ทั่วไป ว่า  ขอแสดงความนับถือ แต่เมื่อผู้รับจดหมายเป็น นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และประธานองคมนตรี ให้ใช้ว่า ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.