คุณภาพคับแก้ว

          คุณภาพคับแก้ว เป็นสำนวนภาษาพูด หมายความว่ามีคุณภาพเยี่ยม มีความสามารถสูงมาก เช่น กรรมการชุดนี้แม้จะมีอยู่ไม่กี่คน แต่ว่าแต่ละคนมีความสามารถ ประเภทคุณภาพคับแก้วทั้งนั้น เชื่อว่างานจะดำเนินไปได้ดีมากทีเดียว เจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้คุณภาพคับแก้วทุกคน รับรองผลงานยอดเยี่ยม. 

          คำว่า คุณภาพ หมายถึง ลักษณะสิ่งของที่ดีตามต้องการ เช่น สินค้าเหล่านี้กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพแล้ว หรือหมายถึง ความสามารถของบุคคลซึ่งถือว่ายอดเยี่ยม เช่น เธอเป็นพิธีกรคุณภาพ  ทำให้รายการมีคุณค่าน่าชม

          คำว่า มีคุณภาพ แปลว่า มีลักษณะดีครบตามเกณฑ์ที่กำหนด การใช้คำว่า คุณภาพคับแก้ว เป็นการใช้ภาษาให้เห็นภาพ โดยเปรียบกับเครื่องดื่มประเภทสุรา วิสกี้ บรั่นดี ซึ่งในการดื่มจะรินเพียงเล็กน้อย แต่รสของเครื่องดื่มนี้ราวกับว่ามีอยู่มากจนคับแก้ว ผู้ดื่มจะค่อย ๆ จิบ แม้จะดื่มเพียงเล็กน้อย แต่ก็จะรู้สึกเปรมปรีดิ์เท่ากับได้ดื่มเต็มแก้ว ต่อมาได้นำคำเปรียบนี้ไปใช้กับสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น สินค้าที่ออกใหม่มีคุณภาพคับแก้วทีเดียว. และใช้เปรียบกับคุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคลด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.