จมปลัก

          จมปลัก (อ่านว่า จม-ปฺลัก) ประกอบด้วยคำว่า จม กับ ปลัก

           จม หมายถึง หายลงไปในดินหรือน้ำ หรือหมายถึงทำให้อยู่ใต้น้ำ เช่น เทวรูปองค์นี้ถูกทิ้งจมดินมานานนับศตวรรษ. เขากระโดดออกจากเรือ ก่อนที่เรือจะจมลง. นักบินทิ้งระเบิดจมเรือข้าศึก.

          นอกจากนี้ คำว่า จม ยังมีความหมายโดยปริยายว่า อยู่กับที่ เช่น เขาจมอยู่กับความทุกข์. เก็บเงินไว้เฉย ๆ  เงินจมอยู่เปล่า ๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไร. เขาจมอยู่กับกองหนังสือทั้งวัน.

           ส่วน ปลัก หมายถึง แอ่งที่เป็นโคลนเลน เช่น ควายนอนแช่ปลัก. ม้าวิ่งเตลิดตกลงไปในปลัก.

          เมื่อใช้ จมปลัก เป็นสำนวน จะหมายความว่า ติดอยู่ที่เดิม ติดอยู่กับที่ ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้า เช่น พี่สาวจมปลักอยู่แต่ในบ้าน ความคิดอ่านจึงสู้น้องสาวที่ออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้. คนมีความสามารถอย่างคุณไม่ควรจมปลักอยู่ในบริษัทนี้ ควรจะหาบริษัทที่คุณมีโอกาสก้าวหน้ากว่านี้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.