จักรวาล (๒)

          จักรวาล ตามความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ มี ๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง อาณาบริเวณที่ใหญ่โตกว้างขวางที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก และใหญ่โตจนกำหนดขอบเขตไม่ได้ เป็นที่รวมดาราจักรหรือกาแล็กซี่จำนวนมาก แต่ละดาราจักรมีดาวฤกษ์รวมกันอยู่ตั้งแต่ประมาณสิบล้านจนถึงล้านล้านดวง. จักรวาลเป็นคำที่คนทั่วไปนิยมใช้ แต่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมักใช้คำว่า เอกภพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า universe หรือ cosmos. ความหมายที่ ๒ หมายถึง ระบบดาวที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์และวัตถุบริวารอื่น ๆ โคจรอยู่โดยรอบ เช่น โลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ ๓ ในจักรวาลที่เรียกว่าสุริยจักรวาล   จักรวาลนี้อยู่ปลาย ๆ ของดาราจักรทางช้างเผือก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.