จักรวาล (๓)

          คำว่า จักรวาล เมื่อใช้ตามลำพัง มีหลายความหมายทั้งความหมายตามความเชื่อและความหมายตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์. ในทางพระพุทธศาสนา จักรวาล มีความหมายว่าเป็นที่ตั้งของโลกและสวรรค์ สรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงล้วนแต่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้น.

          คำว่า จักรวาล จึงมีความหมายว่า กว้างใหญ่ ปรากฏในคำว่า ครอบจักรวาล หมายถึง ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น คำถามครอบจักรวาลอย่างนี้ ใครจะตอบได้.ไม่ควรหลงเชื่อสรรพคุณของยาครอบจักรวาลตามคำโฆษณา. คำว่า จักรวาล ยังหมายถึง ทั่วทั้งโลก เช่น นางงามจักรวาล หมายถึง หญิงที่คนทั่วโลกนิยมกันว่ามีรูปร่างหน้าตางดงามที่สุด มีปฏิภาณดี มีทัศนคติที่ดี น่ายกย่องที่สุด ความงามและคุณสมบัติของหญิงนั้นเปรียบเหมือนดวงดาวที่ส่งแสงสุกสว่างเป็นประกายงดงามที่สุดในจักรวาล เช่น ประเทศไทยเคยมีนางงามจักรวาลมาแล้วถึง ๒ คน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.