จิงโจ้ (๑)

          จิงโจ้ มีหลายความหมาย แต่ความหมายที่รู้จักกันดีที่สุด หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูล Macropus (อ่านว่า มา-โคร-ปุส) ได้แก่ ๑. kangaroo (อ่านว่า แกง-กา-รู) ๒. wallaroo (อ่านว่า วอล-เลอะ-รู) และ ๓. wallaby (อ่านว่า วอล-เลอะ-บี้) สัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้มีเฉพาะในทวีปออสเตรเลีย มีรูปร่างและหน้าตาคล้ายกับหนู แต่ขาคู่หน้าสั้น ขาคู่หลังยาวใหญ่และแข็งแรง มักใช้ขาคู่หลังกระโดดโหย่งๆ ไป นักสัตววิทยาจึงเรียกสัตว์ตระกูลนี้ว่า Macropus (อ่านว่า มา-โคร-ปุส)  แปลว่า สัตว์ที่มีขา (หลัง) ขนาดใหญ่ สัตว์ตระกูลนี้มีหางยาว ใหญ่ และแข็งแรง ช่วยทรงตัวทั้งในยามนั่งและยามกระโดด นอกจากนี้ ตัวเมียยังมีลักษณะพิเศษคือมีถุงหน้าท้องไว้ใส่ลูกเล็กๆ สัตว์ทั้ง ๓ ประเภทในตระกูลนี้มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ kangaroo (อ่านว่า แกง-กา-รู) มีขนาดใหญ่ที่สุด wallaroo (อ่านว่า วอล-เลอะ-รู)  มีขนาดกลางๆ ส่วน wallaby (อ่านว่า วอล-เลอะ-บี้) มีขนาดเล็ก. ภาษาไทยมักเรียก kangaroo (อ่านว่า แกง-กา-รู) และ wallaroo (อ่านว่า วอล-เลอะ-รู) รวมๆ กันว่า จิงโจ้ และเรียก wallaby (อ่านว่า วอล-เลอะ-บี้) ว่า จิ้งโจ้แคระ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.