จิงโจ้ (๕)

          คำว่า จิงโจ้ มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง แมลงประเภทมวนประเภทหนึ่ง ลำตัวลีบยาว สีน้ำตาล เมื่อโตเต็มที่จะมีปีก ๑ คู่ ขาคู่หน้าสั้นใช้จับเหยื่อ ส่วนขาคู่กลางและคู่หลังยาวและแข็งแรง ที่ขามีขนละเอียดและมีคุณสมบัติไม่เปียกน้ำ เมื่ออาศัยขนเหล่านี้กับแรงตึงผิวของน้ำและขายาวคู่กลางและคู่หลังที่กางกว้างออกเพื่อลดความหนาแน่นของตัวจิงโจ้ ทำให้จิงโจ้วิ่งไปบนพื้นน้ำได้อย่างรวดเร็วคล้ายกับคนเล่นสกีบนลานน้ำแข็ง. เนื่องจากมวนที่เรียกว่าจิงโจ้อาศัยอยู่ตามหนองน้ำนิ่งและวิ่งบนพื้นน้ำได้ จึงมักเรียกว่า จิงโจ้น้ำ. แมลงประเภทมวนโดยทั่วไปมีปากแหลมใช้เจาะดูดน้ำเลี้ยงของพืช จิงโจ้น้ำก็มีปากสำหรับเจาะดูดเช่นเดียวกัน แต่ผิดกับมวนประเภทอื่นตรงที่จิงโจ้น้ำใช้ปากเจาะและดูดกินของเหลวในตัวแมลงที่ตกลงไปในน้ำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.