จูง

          จูง หมายถึง พาไปด้วยกันด้วยการจับมือ เช่น แม่จูงลูกไปโรงเรียน. พาไปด้วยการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วย เช่น คนตาบอดจับสายจูงให้สุนัขจูงไป.  ถ้าจูงด้วยการจับมือ ใช้ว่า จูงมือ ก็ได้ เช่น เขาจูงมือหญิงคนรักไปเดินเล่นที่ชายหาด.  ฉันจูงมือคุณยายเดินข้ามถนน.  จูง หมายถึง  พาไปด้วยอาการคล้ายดึง หรือฉุด  เช่น  จูงวัว   จูงควาย. การจูงวัว  จูงควาย หรือจูงสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ มักใช้เชือกผูกร้อยเข้าไปในรูจมูกที่เรียกว่าสนตะพาย แล้วจับเชือกจูง ให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินตาม จึงเกิดสำนวนว่าจูงจมูก หมายความว่า  ชักนำไปโดยที่คนที่ถูกชักนำไม่ได้ใช้ความคิดของตนเอง  เช่น  เธอเป็นคนหัวอ่อน  เชื่อคนง่าย จึงถูกเพื่อนจูงจมูก.  นอกจากนี้ยังมีคำว่า จูงใจ แปลว่า ชักนำ หรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น ครูพูดจูงใจนักเรียนให้เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด.  พ่อแม่จูงใจลูกให้ทำความดีด้วยการพาไปทำบุญ.  แต่ถ้าใช้คำว่าชักจูง มักเป็นการชักนำไปในทางไม่ดี เช่น เขาถูกเพื่อนชักจูงให้สูบบุหรี่. คนกลุ่มนั้นถูกชักจูงให้ไปเล่นการพนัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.